Nature as an inspiration source.

Picture of Sylvester Stolk

Sylvester Stolk

Enthousiast over bouwen, architectuur, innovaties en ondernemen

[ez-toc]

Deel dit artikel:

De wereld lijkt op ons af te komen in een vaart die soms nauwelijks te volgen valt. Er is een overdaad aan prikkels om ons heen. Daarom zoeken we rust. Het antwoord ligt in de natuur, hier vind je eenvoud, terug naar de essentie. We creëren in onze ontwerpen rust met elementen uit de natuur, in combinatie met praktische en minimalistische vormgeving. [efn_note]Bureau HA [/efn_note]

De natuur en gezondheid

Natuur heeft een positieve invloed op je gezondheid. Frisse lucht, bewegingsruimte en even ontsnappen aan de vele prikkels van het dagelijkse leven; natuur biedt ons rust, ontspanning en ontstresst. Als je buiten bent in de natuur beweeg je meer en is er een grotere kans dat je mensen ontmoet.

Ook hebben groen en waterrijke gebieden in de stad, mits goed ingericht en goed onderhouden, een verkoelend effect op de omgeving. Groen zoals bomen kunnen een deel van geluid tegen houden. [efn_note]Atlas leefomgeving [/efn_note]

De nieuwe Areas Hogeschool.[efn_note]Aeras Hogeschool |  Duurzaam gebouwd [/efn_note]

Biobased of natuurinclusief?

Biobased en natuurinclusief bouwen worden vaak in één adem genoemd als milieuvriendelijkere manieren van bouwen. Maar waar de focus van ‘biobased’ ligt op het materiaalgebruik van het gebouw, ligt de focus van ‘natuurinclusief’ op de relatie van het gebouw tot zijn directe en indirecte natuurlijke omgeving, en hoe die versterkt kan worden.

Huismussen en vleermuizen hebben sinds de vele sloop, renovatie en hoge bouwnormen in Nederland, en ook het luchtdichte bouwen, minder mogelijkheden voor nesten en andere vormen van verblijfplaatsen. Dit vermindert de kansen van voortplanting. Betonnen tegels zorgen voor minder voedsel voor insecten. De bouwopgave in Nederland van een miljoen nieuwe woningen is een grote kans voor de natuurlijke omgeving: het kan een variatie en veelheid van geschikte biotopen toevoegen in de gebouwde omgeving voor soorten planten en dieren die thuishoren in Nederland. [efn_note]College van Rijksadviseurs [/efn_note]

Wat zijn de voordelen?

[efn_note]College van Rijksadviseurs [/efn_note]

Natuur passen in een ontwerp

Er liggen namelijk tal van kansen om de ecologisch structuur te verbeteren door de natuur te betrekken in het ontwerpproces. Groene gevels en groendaken zorgen bijvoorbeeld voor extra biodiversiteit en een groene uitstraling. Door de begroeiing op het gebouw. Wanneer verschillende gebouwen voorzien van groendaken vormen zij zelfs een soort ‘natuurtreden’ voor flora en fauna door een bebouwd gebied.

Ook nestkasten en insectenhotels kunnen een groot verschil maken, zowel los op het terrein als geïntegreerd in het gebouw of op het dak. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de lokale natuur. Bouw je langs een bosrand? Zorg dan dat de natuurvoorzieningen aansluiten op de planten en dieren die er al voorkomen. En door slim om te gaan met verlichting kunnen veel negatieve effecten op dieren worden voorkomen. [efn_note]T&G Groep [/efn_note] Hieronder een aantal voorbeelden hoe natuur toegepast kan worden. Afbeeldingen afkomstig van www.bouwnatuurinlcusief.nl

Stolk Design & natuurinclusief ontwerpen

Met natuurinclusief bouwen slaan we drie vliegen in één klap: we ondersteunen biodiversiteit, we bouwen klimaatadaptief én we creëren omgevingen die goed zijn voor het welzijn van mens en dier. We zijn er van overtuigd dat dit op alle gebieden waarde toevoegt aan de gebouwen die we maken. Daarom staat natuurinclusief bouwen bij Stolk Design hoog in het programma van eisen. We voelen het als onze plicht om kennis over toepassingen te vergaren en waar mogelijk toe te passen in een ontwerp. Ook als de klant daar misschien niet als eerst aan denkt. Wij houden rekening met de natuur. Benieuwd hoe de natuur in uw project verwerkt kan worden? Neem gerust contact op!

Bronnen

Hieronder vind u de bronnen die ik heb gebruikt tijdens het schrijven van dit artikel!

Read more

Hello world.